Osteopathie na de geboorte

De meeste mensen zijn van oordeel dat er bij een baby of klein kind geen spanning of stress in het lichaam aanwezig kan zijn, omdat ze zo jong en flexibel zijn. In praktijk blijkt dit anders te zijn. Een ogenschijnlijk gemakkelijke bevalling vraagt veel van de baby en moeder. Tijdens het baren ondergaat het babyhoofdje enorme krachten ten gevolge van de weeën. De schedelbeenderen worden verschoven om het hoofdje te verkleinen om zo de uitdrijving door de bekkenopening mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog vervormbaar zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op.

Soms verloopt de bevalling niet soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting, een vacuüm- of forcepsverlossing of door het eventuele duwen op de buik van de moeder. Deze extra krachten werken natuurlijk ook in op de baby. Als deze mechanische krachtinwerkingen niet verwerkt kunnen worden door het kleine babylichaampje, kan dit in de toekomst een verstorende factor in alle ontwikkelingsaspecten van het kind zijn. Het kind zal zich namelijk proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen.

Als er een blokkade aanwezig is in de bovenste nekwervels ontstaat er een negatieve spanning in de nekspieren. Onze lichaamshouding en vele functies van ons lichaam worden reflexmatig gestuurd vanuit de nek en schedel. Als het hoofdje of de nek getordeerd blijft na de bevalling zal ook de rest van het lichaam zich asymmetrisch ontwikkelen. Bovendien zullen de structuren in het lichaam zich aan deze torsie moeten aanpassen. U begrijpt de impact op het hele lichaam.

 

Het is belangrijk dat prikkels van zintuigen goed verwerkt kunnen worden. De wervelblokkades maken het verwerken moeilijker en dit kan zich uiten in verstoring van lichaamsbewegingen en evenwicht. Een osteopatische controle met als dit nodig is een behandeling kan van grote waarde zijn op de ontwikkeling van uw kind.

Bel met onze praktijk voor meer informatie: 070-3233 663 | 06-1351 8384