Osteopathische behandeling

Werkwijze osteopatische behandeling in Den Haag

Bij het eerste consult vindt er een uitgebreide anamnese plaats waarbij uitvoerig de medische geschiedenis in kaart wordt gebracht, zodat er een goed beeld gevormd kan worden van uw klacht. Na de anamnese volgt er een uitvoerig onderzoek. Omdat de oorzaak van een klacht niet hoeft te liggen in het pijnlijke gebied, wordt het gehele lichaam onderzocht.

 

Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en wordt er een start gemaakt met de behandeling.

De duur van de vervolgbehandelingen varieert tussen de 30 en 45 minuten, afhankelijk van de reactie van uw lichaam op de behandeling.

 

Het kan zijn dat 3 of 4 behandelingen volstaan om de klacht te verhelpen. Na 3 behandelingen evalueren we of er een positieve reactie is. Is dit niet zo, dan wordt er met u besproken of verder behandelen zinvol is.

Downloads

Lijst met indicaties A-Z

 

Werkwijze

  1. Anamnese
  2. Onderzoek
  3. Behandeling

Informatie

In de media zijn onlangs enkele risicovolle technieken in opspraak geraakt bij het behandelen van baby’s. Therapeuten zouden baby’s onder andere gekraakt en dubbelgevouwen hebben.

In onze praktijk worden deze technieken bij baby’s absoluut en nadrukkelijk nooit toegepast. Veiligheid staat absoluut voorop bij ons en wij behandelen uw baby met de grootste zorg.

 

Patrick Cogenbach
Osteopaat DO – MRO 

T.  070 - 32 33 663
M. 06 - 135 18 384 
E.  info@osteodenhaag.nl